Dr Adam Jakimiak


Dr Adam Jakimiak

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnik licznych konferencji z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii. Po zakończeniu studiów rozpoczął studia doktoranckie oraz pracę w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya w klinice Chirurgii Stomatologicznej.
Autor i opiekun wielu prac naukowych i publikacji dotyczących atraumatycznych ekstrakcji zębów, usuwania zębów mądrości, przeszczepów tkanek, zastosowania materiałów kościozastępczych i kościotwórczych z wykorzystaniem komórek macierzystych oraz implantologii. Laureat licznych nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach stomatologicznych. Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami jako wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz opiekun Studenckiego Koła Naukowego, z zakresu Chirurgii Stomatologicznej.
Kontynuuje rodzinną tradycję stomatologiczną jako doskonały specjalista w swojej dziedzinie. Przez pacjentów ceniony za staranne i sprawne usuwanie zębów mądrości oraz szybkość przeprowadzanych zabiegów.

implanty Grójec
implanty Grójec
stomatolog Grójec
implantolog Grójec
stomatolog dziecięcy Grójec
Akademia Dentystów Grójec
stomatolog dziecięcy Grójec
dentysta Grójec
implanty Grójec
stomatolog Grójec
implantolog Grójec
dobry stomatolog Grójec
Akademia Dentystów Grójec
stomatolog dziecięcy Grójec
dentysta Grójec
implanty Grójec
stomatolog Grójec
stomatolog Grójec
implantolog Grójec
dobry stomatolog Grójec
Akademia Dentystów Grójec
stomatolog dziecięcy Grójec
dentysta Grójec
implanty Grójec
stomatolog Grójec
implantolog Grójec
dentysta Grójec