Doktor Nauk Medycznych - Maciej Cićkiewicz

 

Dr n.med lek.-dent. Maciej Cićkiewicz – zajmuje się leczeniem ortodontycznym, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i technologii. Leczy aparatami ruchomymi (pacjenci małoletni), jak i stałymi (metalowe,porcelanowe,szafirowe,lingwalne/językowe) czy systemem nakładkowym Invisalign (oraz alignery innych firm), stosuje także miniśruby i minipłytki.

Każde leczenie dobiera indywidualnie do wady, potrzeb i oczekiwań pacjenta. Piękny, prosty uśmiech to najpiękniejsza nagroda, jaką otrzymuje każdy pacjent. Pasją doktora jest praca, dlatego w każdej wolnej chwili podnosi swoje kwalifikacje i uczestniczy w kursach za granicą i w kraju. Należy do Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS), Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego (AAO) oraz Światowej Federacji Ortodontów (WFO). Wielokrotnie miał okazję prezentować prace naukowe na Zjazdach wyżej wymienionych Towarzystw.

Dr n. med. Maciej Cićkiewicz jest miłośnikiem podróży, pasjonatem fotografii i wideo. Założył i współtworzy stomatologiczny portal edukacyjny Dental Movies -  www.dentalmovies.com.