Emil Korporowicz - Doktor Nauk Medycznych

 

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM. Autor licznych publikacji naukowych, współautor rozdziałów w podręczniku dla studentów i lekarzy. Czynny uczestnik konferencji naukowych i szkoleniowych, gdzie prezentuje zagadnienia związane z traumatologią stomatologiczną, leczeniem zachowawczym i endodontycznym. W naszej klinice zajmuje się leczeniem kanałowym z użyciem mikroskopu.