Sterylizacja

 

Jest to postępowanie polegające na stosowaniu zabiegów zmierzających do zniszczenia lub zahamowania rozwoju drobnoustrojów. Zniszczenie wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych oraz zarodnikowych form mikroorganizów. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich form przetrwalnikowych.

 

 

W Akademii Dentystów stosuje się sterylizację nasyconą parą wodną pod ciśnieniem.

 

Wyjaławianie parą wodną przeprowadza się w autoklawach (aparatach ciśnieniowych), wyposażonych w przyrządy do pomiaru temperatury i ciśnienia oraz odpowiednie elementy zabezpieczające (zawory). Sterylizacja parowa jest obecnie jednym z najlepszych sposobów odkażania narzędzi i instrumentów. Nasza klinika wyposażona jest w najwyższej jakości aparat ciśnieniowy wykonany z najlepszej jakości materiałów i komponentów, co gwarantuje solidność i niezawodność działania.

Proces sterylizacji musi byc stale kontrolowany, aby zagwarantować jego odpowiednią jakość  biologiczną, fizyczną i chemiczną. Wskaźniki fizyczne, których używamy to termometry, karty kontrolne, menometry oraz kontrolki świetlne służące do określania stanu technicznego urządzenia.

Autoklawy wyposażone są w urządzenia rejestrujące te parametry. Wskaźniki chemiczne ukazują o osiągnięciu danych parametrów procesu sterylizacji poprzez zmianę barwy zawartej w nich substancji. Dzielą się one na zewnętrzne – szybko zmieniające barwę, są umieszczone na zewnątrz każdego opakowania, świadczą one o tym, że odbył się proces sterylizacji. Oraz na wewnętrzne, które wkłada się do wnętrza pakietu. Te zaś zmieniają kolor powoli, dostarczając informacji o osiągnięciu wszystkich parametrów sterylizacji.

I ostatnie: wskaźniki biologiczne, które służą do określania, w jakim stopniu mikroorganizmy i ich przetrwalniki są niszczone w procesie sterylizacji. Wskaźniki te zawierają przetrwalniki wyselekcjonowanych szczepow bakterii, które sąodporne w wysokim stopniu na określony czynnik sterylizujący. W kontroli biologicznej wyróżniamy zewnętrzną – wykonywaną przez stację sanitarno-epidemiologiczną raz na kwartał oraz wewnętrzną, którą przeprowadza użytkownik autoklawu, co najmniej raz na miesiąc oraz po każdej naprawie sprzętu.

Wysterylizowane pakiety muszą być przechowywane w wyznaczonych szufladach lub szafach tak, aby nie uległy przerwaniu. Pakiety z uszkodzonym opakowaniem uważa się za niesterylne. Temperatura w pomieszczeniach, gdzie przechowuje się sterylne pakiety, powinna wynosić ok. 23ºC, wilgotność powietrza zaś powinna być zbliżona do 50%.