Sterylizacja

 

Jest to postępowanie polegające na stosowaniu zabiegów zmierzających do zniszczenia lub zahamowania rozwoju drobnoustrojów. Zniszczenie wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych oraz zarodnikowych form mikroorganizów. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich form przetrwalnikowych.

 

 

W Akademii Dentystów stosuje się sterylizację nasyconą parą wodną pod ciśnieniem.

 

Wyjaławianie parą wodną przeprowadza się w autoklawach (aparatach ciśnieniowych), wyposażonych w przyrządy do pomiaru temperatury i ciśnienia oraz odpowiednie elementy zabezpieczające (zawory). Sterylizacja parowa jest obecnie jednym z najlepszych sposobów odkażania narzędzi i instrumentów. Nasza klinika wyposażona jest w najwyższej jakości aparat ciśnieniowy wykonany z najlepszej jakości materiałów i komponentów, co gwarantuje solidność i niezawodność działania.

Proces sterylizacji musi byc stale kontrolowany, aby zagwarantować jego odpowiednią jakość  biologiczną, fizyczną i chemiczną. Wskaźniki fizyczne, których używamy to termometry, karty kontrolne, menometry oraz kontrolki świetlne służące do określania stanu technicznego urządzenia.

Autoklawy wyposażone są w urządzenia rejestrujące te parametry. Wskaźniki chemiczne ukazują o osiągnięciu danych parametrów procesu sterylizacji poprzez zmianę barwy zawartej w nich substancji. Dzielą się one na zewnętrzne – szybko zmieniające barwę, są umieszczone na zewnątrz każdego opakowania, świadczą one o tym, że odbył się proces sterylizacji. Oraz na wewnętrzne, które wkłada się do wnętrza pakietu. Te zaś zmieniają kolor powoli, dostarczając informacji o osiągnięciu wszystkich parametrów sterylizacji.

I ostatnie: wskaźniki biologiczne, które służą do określania, w jakim stopniu mikroorganizmy i ich przetrwalniki są niszczone w procesie sterylizacji. Wskaźniki te zawierają przetrwalniki wyselekcjonowanych szczepow bakterii, które sąodporne w wysokim stopniu na określony czynnik sterylizujący. W kontroli biologicznej wyróżniamy zewnętrzną – wykonywaną przez stację sanitarno-epidemiologiczną raz na kwartał oraz wewnętrzną, którą przeprowadza użytkownik autoklawu, co najmniej raz na miesiąc oraz po każdej naprawie sprzętu.

Wysterylizowane pakiety muszą być przechowywane w wyznaczonych szufladach lub szafach tak, aby nie uległy przerwaniu. Pakiety z uszkodzonym opakowaniem uważa się za niesterylne. Temperatura w pomieszczeniach, gdzie przechowuje się sterylne pakiety, powinna wynosić ok. 23ºC, wilgotność powietrza zaś powinna być zbliżona do 50%.

 

oferta Akademia dentystow

Plan na…
bezpieczne leczenie,
długotrwałe rezultaty,
piękny uśmiech.

Czyli dlaczego tak ważny jest plan leczenia ???

Konsultacja stomatologiczna w naszym gabinecie składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi szczegółowy wywiad medyczny, z którym pomoże zapoznać się nasz Opiekun Pacjenta. Informacje na temat ogólnego stanu zdrowia, przyjmowanych leków, a także chorób przewlekłych mogą decydować o sposobie leczenia stomatologicznego. Druga część to szczegółowe badanie jamy ustnej. Naszym głównym celem jest rozpoznanie problemu i potrzeb pacjenta. Stosujemy wielospecjalistyczne podejście, skupiając się nie tylko na leczeniu biologicznym, ale także funkcjonalnym i estetycznym. Podczas badania jamy ustnej wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, między innymi lupy i mikroskop stomatologiczny, kamerę wewnątrzustną oraz aparat fotograficzny. Wykonujemy też niezbędne prześwietlenia, w tym tomografię komputerową.

Często zdarza się, że jedna wizyta konsultacyjna to zbyt mało, aby przygotować szczegółowy plan leczenia wraz z kosztorysem, zwłaszcza gdy pacjent wymaga wielospecjalistycznego leczenia. Szczegółowa analiza funkcjonalno-estetyczna z wykorzystaniem modeli zębów oraz zdjęć fotograficznych pozwala w pełni zaprojektować i „przymierzyć” nowy uśmiech. Dzięki tej metodzie pacjent jest dokładnie poinformowany przez jakie etapy leczenia będzie prowadziła droga do jego nowego, zdrowego i wymarzonego uśmiechu. W ten sposób możemy dopasować leczenie do oczekiwań pacjenta oraz jego możliwości finansowych.